Aktuálně:

Ceník obědů platný od 1. 9. 2022

Žáci  7 - 10 let  25 Kč

Žáci  11 -14 let  27 Kč

Žáci  15 let a více 28 Kč

Cizí strávníci 85 Kč

 

Upozornění pro strávníky

Cena obědu pro ostatní strávníky od 1. 4. 2022 - 80Kč .

Od 1. 9. 2021 výdej obědů do jídlonosičů v čase -  11:10 hod. - 11:30 hod.  -  B. Němcové

                                                                                           11:15 hod.  - 11:25 hod. -  Komenského